ISO 9001-2008 sq -

EN ISO 9001:2008

 

 

Certificate

Certifikatë 

Për filtrim dhe tharje të vajtit të
transformatorëve energjetik, të
tipit 10(20)/0.4 kV, fuqie deri
1000 kVA

Certificate 03C

 Certifikatë 

Për riparimin e elektromotorëve
sinkron, asinkron dhe me kolektor 
të tensionit 0.4 kV, fuqie 400 kW

Certificate Nr 02C

Certifikatë 

Për riparimin e transformatorëve
energjetik, të tipit 10(20)/0.4 kV,
fuqie deri 1000 kVA
.

Certificate 04c_2007

Certifikatë 

Për aparate elektrike: për punktim
elektrik, saldim, pompa qarkulluese
dhe zhytëse, elektromagnetet,
gjeneratorëve të tipit 10(20)/0.4 kV,
fuqie deri 1000 kVA