PARTNERËT

Kompania " Aulona" Shpk nga Gjakova gjat ë karierës së vetë 26 vjeqare ka përvetësuar partnerë të ndryshëm dhe të shumët të lëmive të ndryëshme si: