REFERENCAT

Specifikacioni i riparimeve dhe prodhimi i transformatorëve TEDA
 në periudhën 1989-2013

References

Transformatorët e prodhuar TIP “TEDA”
TEDA Ref